מחירון

שטיח בקוטר מטר - 550 ש"ח

שטיח בקוטר 110 ס"מ - 650 ש"ח

שטיח בקוטר 120 ס"מ - 750 ש"ח

שטיח בקוטר 130 ס"מ - 850 ש"ח

שטיח בקוטר 140 ס"מ - 1000 ש"ח

שטיח בקוטר 150 ס"מ 1150 ש"ח

שטיח בקוטר 160 ס"מ - 1350 ש"ח

שטיח בקוטר 170 ס"מ 1550 ש"ח

שטיח בקוטר 180 ס"מ - 1800 ש"ח

שטיח בקוטר 190 ס"מ - 2050 ש"ח

שטיח בקוטר 2 מטר - 2350 ש"ח